Izgorelost osebja

Študije dokazujejo vlogo neprijetnih vonjav

“Vonjave vplivajo na čustva in lahko pri medicinskih sestrah povzročijo neprijetno delovno okolje in stres. Glede na to, da osebje večino svojega časa preživi v bolniških sobah in na bolniških oddelkih, bi mu lahko z upravljanjem vonjav izboljšali delovno okolje. Tovrstne izboljšave imajo lahko neposreden učinek na fluktuacijo in izgorelost med. sester.”
“Medicinske sestre in pacienti lahko na neprijetne vonjave smrdečih ran reagirajo z ekstremnimi občutki. Razumevanje kako se s tem spopasti je ključnega pomena za dobro zdravstveno oskrbo.”
“Reakcije medicinskih sester na vonjave lahko močno nasprotujejo njihovi poklicno-etični zavezanosti varovanju ranljivih skupin. Tovrstni konflikti ustvarijo veliko moralne tesnobe in občutek neprofesionalnosti. Nekateri se poslužujejo tišine, nevedoč da med negovanimi povzročajo nelagodje. Alternativo predstavljajo tehnike, kot so hitro delo, ustvarjanje fizične razdalje v negovalni situaciji, zadrževanje diha in dihanje skozi usta, kar pa znižuje zbranost.”
“Neceljene rane lahko v negovalcih sprožijo občutke čustvene preobremenjenosti. Osebju ohranjanje neposredne bližine smrdeči, gnojni in eksudatni rani postane stresno. Skrb za tovrstne paciente pomeni srečevanje z občutki nemoči, pri čemer je varovalni mehanizem izogibanje neprijetnim vonjavam in s tem oskrbovancem. Negovalci v sebi razvijejo frustracijo, saj se morajo odločati med izpostavljenostjo neprijetnim vonjavam in željo po dobro opravljenem delu.”
“Jasno je, da delovno okolje lahko vpliva na sposobnost medicinskih sester, da svoje delo opravljajo uspešno in učinkovito. Ustrezni pogoji jim olajšajo delo, kar poveča njihovo zadovoljstvo z delovnim mestom in posledično zmanjša fluktuacijo. Vse našteto izboljša odnose s pacienti in izboljša rezultate oskrbe.”

V podjetju DrHladnik se za marljivo in častitiljivo delo zdravstveno-negovalnemu osebju iskreno zahvaljujemo. Ponosni smo, da vam ga lahko od sedaj naprej z NOSA plugs vsaj malo olajšamo.

Predani zdravju, predani vam. 
 Vam pacientom. Vam zdravstvenim delavcem. 

Ustanovitelj Nejc Hladnik, MSc (Nova SBE, Portugalska):

N. Hladnik